Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15836
Title: МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ ЛЮДСЬКИХ ПОТОКІВ ПІД ЧАС ЕВАКУАЦІЇ З БУДІВЕЛЬ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ
Authors: Садковий В.П., В.М.Комяк, О.М.Данілін, В.В.Комяк
Issue Date: 2019
Description: Однією з проблем на сьогодні є організація керованої евакуації людей з будівель за необхідний час, що розраховується виходячи з їх об'ємно-планувальних рішень. Під час моделюванні руху людей, які апроксимуються набором еліпсів, в кожний момент часу виникає задача їх щільного розміщення з різною локальною щільністю, яка визвана дотриманням різних мінімально допустимих відстаней між еліпсами. Дотримання таких відстаней викликане урахуванням низки обмежень, серед яких можна виділити рух людей із різною швидкістю, урахуванням їх маневреності, комфортності тощо. В роботі запропонована математична модель задачі оптимізації розміщення еліпсів в частині обліку норм і технологічних обмежень на параметри розміщення об'єктів, що дозволило представити задачу моделювання руху людей у вигляді задачі геометричного проектування. Для моделювання відношень неперетинання еліпсів і належності еліпса області побудовано нові квазі-phi-функції. Розроблено методи математичного моделювання переміщення еліпсів в однозв'язній області за критерієм максимуму сукупного їх переміщення з урахуванням різних, по заданим технологічним обмеженнями, мінімально допустимих відстаней між ними, що дозволило розширити клас розв'язуваних актуальних практичних задач геометричного проектування.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15836
Appears in Collections:Кафедра наглядово-профілактичної діяльності

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монография для репозит.pdf323,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.