Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16361
Title: СТОХАСТИЧНА МОДЕЛЬ НАГРІВУ СТІНКИ РЕЗЕРВУАРА ПІД ВПЛИВОМ ПОЖЕЖІ
Authors: Колоколов, Віталій Олексійович
Басманов, Олексій
Абрамов, Юрій
Олійлик, Володимир
Keywords: стохастична модель
пожежа в резервуарі
тепловий вплив пожежі
променевий теплообмін
конвекційний теплообмін
Issue Date: Nov-2022
Publisher: Національний університет цивільного захисту України, Харків, Україна
Citation: Problems of Emergency Situations
Series/Report no.: №1 (35);1
Abstract: Розглянуто прогнозування наслідків надзвичайних ситуацій, обумовлених пожежею наф-топродукту у вертикальному сталевому резервуарі з нафтопродуктом в резервуарній групі з ура-хуванням випадкового характеру теплового потоку від пожежі. Побудовано модель нагріву стін-ки резервуара, яка враховує променевий теплообмін з факелом, навколишнім середовищем, вну-трішнім простором резервуара; конвекційний теплообмін з навколишнім повітрям і пароповітря-ною сумішшю в газовому просторі резервуара. Вихідними даними для моделі є закон і параметри розподілу випадкового процесу, що характеризує факел. Результатом є закон і параметри розпо-ділу випадкового процесу, що описує температуру стінки резервуара. Зроблено припущення про стаціонарність і нормальність випадкового процесу, що описує пульсації коефіцієнта взаємного опромінення. Побудовано систему нелінійних диференціальних рівнянь першого порядку, яка спирається на рівняння теплового балансу для довільної точки на стінці резервуара і описує ди-наміку зміни математичного очікування і дисперсії температури у цій точці. Система рівнянь розв’язується із застосуванням метода скінчених різниць. Отримані результати дозволяють уточ-нити детерміновану модель шляхом побудови довірчих інтервалів для температури стінки резер-вуара, що нагрівається.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16361
ISSN: 2524-0226
Appears in Collections:Кафедра фізичної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
статья ПНС КОЛОКОЛОВ.pdf1,13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.