Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17178
Title: Justification of the method for determining the dynamic parameters of the mobile fire fighting installation operator
Other Titles: Обґрунтування метода визначення динамічних параметрів оператора мобільної пожежної установки
Authors: Абрамов, Юрій Олексійович
Басманов, Олексій Євгенович
Собина, Віталій Олександрович
Ковальов, Олександр Олександрович
Фещенко, Андрій Борисович
Keywords: оператор пожежної установки
динамічні параметри
тест-вплив
сигнал який характеризує реакцію оператора на тест-вплив
Issue Date: Feb-2023
Publisher: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
Series/Report no.: 1(2 (121);
Abstract: Метод визначення динамічних параметрів оператора мобільної пожежної обстановки орієнтований на його використання в часовій області. Формування тест-впливу на оператора здійснюється за допомогою інтерактивної дошки. В основі метода лежить знаходження коренів лінійної системи алгебраїчних рівнянь, для побудови якої використана апроксимація частинних похідних від сигналів, що характеризують реакцію оператора на тест-вплив. Параметри цієї системи алгебраїчних рівнянь залежать від часових параметрів. Для визначення всіх часових параметрів побудовані математичні моделі, які описують два види відносних похибок. До першого виду відносних похилих відносяться відносні похибки визначення динамічних параметрів оператора, які залежать від похибки визначення сигналів, що характеризують його реакцію на тест-вплив. До другого виду відносних похибок відноситься методична похибка, яка обумовлена апроксимацією частинних похідних. Визначення часових параметрів здійснюється за допомогою допускових критеріїв та із використанням номограм. При обґрунтуванні основного параметра тест-впливу на оператора – швидкості переміщення фронту пожежі на екрані інтерактивної дошки використовуються властивості системи кутового управління очима оператора мобільної пожежної установки. Ці властивості формалізовані у вигляді математичної моделі динамічної похибки, яка має місце в процесі відстеження оператором зображення пожежі на екрані інтерактивної дошки. Для верифікації одержаних результатів вирішена тест-задача і показано, що похибка визначення динамічних параметрів оператора не перевищує 1,0%.
URI: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/272318/269836
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17178
Appears in Collections:Науково-дослідний центр

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abramov Basmanov Sobyna Kovalov Feschenko.pdf305,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.