Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/18836
Title: Гальванохімчні функціональні покриття тернарними сплавами кобальту з молібденом та вольфрамом
Authors: Гапон, Ю.К.
Слепужніков, Є.Д.
Чиркіна-Харламова, М.А.
Грицина, І.М.
Гапоненко, Ю.І.
Keywords: ГАЛЬВАНОХІМІЧНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
гальванохімічний синтез
сплави кобальту
корозійна стійкість
Issue Date: Jun-2023
Publisher: ФОП Панов А. М.
Abstract: У монографії розроблено технологію гальванохімічного синтезу пок риттів тернарними сплавами Co–Mo–W з полілігандних електролітів для одержання матеріалів із поліпшеними фізико-механічними властивос тями. Визначено константи нестійкості та склад моно- та білігандних комплексів кобальту та запропоновано цитратно-дифосфатну та амо нійно- цитратну системи для осадження сплавів кобальту з вольфрамом та молібденом.
Description: Обгрунтовано вплив складу електролітів та режимів осадження (стаціонарний та імпульсний) на вміст компонентів, морфологію, структуру, функціональні властивості та ефективність процесу. Запропоновано технологічну схему електролі тичного формування функціональних покриттів сплавами кобальту з мо лібденом і вольфрамом та розроблено відповідні технологічні інструкції. Встановлено високу корозійну стійкість покриттів, а також нададитвне зростання мікротвердості та каталітичної активності порівняно з вихід ними компонентами сплаву. Наукове видання призначене для науково-педагогічних працівників, ад’юнктів (аспірантів), здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Радіаційний та хімічний захист», «Охорона праці», «Еколо гічна безпека», «Технологічно-екологічна безпека».
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/18836
ISBN: 978-617-8113-50-6
Appears in Collections:Кафедра спеціальної хімії та хімічної технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монография (Гапон).pdf5,91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.