Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/20111
Title: Determining the functioning efficiency of a fire safety subsystem when operating the hydrogen storage and supply system
Authors: Абрамов, Юрій Олексійович
Басманов, Олексій Євгенович
Кривцова, Валентина Іванівна
Михайлюк, Андрій Олександрович
Макаров, Євген Олексійович
Keywords: водневі системи
ефективність оцінки
пожежна безпека
рівняння Колмогорова
Issue Date: Apr-2024
Series/Report no.: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies;2/2 (128)
Abstract: Об'єктом дослідження є підсистема пожежної безпеки систем зберігання та подачі водню. Предметом дослідження є показник ефективності підсистеми пожежної безпеки систем зберігання та подачі водню для різних режимів її функціонування. В якості такого показника ефективності використовується умовна ймовірність того, що підсистема пожежної безпеки вірно розпізнає дійсний стан системи зберігання та подачі водню. Підсистема пожежної безпеки функціонує в режимі контролю та в режимі тестування. Для таких режимів побудовані математичні моделі функціонування підсистеми пожежної безпеки, в основі яких лежить використання теорії графів. Вагові матриці цих графів включають повноту контролю або тестування та інтенсивності переходу підсистеми пожежної безпеки від одного до іншого стану. Визначення ефективності такої підсистеми – достовірності функціонування здійснюється із використанням рівнянь Колмогорова. Показано, що при тестуванні систем зберігання та подачі водню для ймовірності її знаходження в пожежобезпечному стані має місце максимум. Показано, що при величинах повноти контролю (тестування), які не відрізняються від 1,0, ефективність функціонування підсистеми пожежної безпеки є інваріантною відносно режиму її функціонування. При величинах повноти контролю (тестування), які суттєво відрізняються від 1,0, більш ефективним є функціонування підсистеми пожежної безпеки в режимі тестування. Виявлені особливості функціонування підсистеми пожежної безпеки дозволяють на практиці реалізувати оптимальний або адаптивний алгоритм функціонування таких підсистем. Наприклад, при відповідному виборі параметрів тестування підсистема пожежної безпеки забезпечує визначення знаходження системи зберігання та подачі водню із максимальною ймовірністю.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/20111
Appears in Collections:Науково-дослідний центр

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abramov Bamsmanov Krivtsova Mikhayluk Makarov.pdf432,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.