Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/4053
Title: Теоретико-методологічні основи соціально- психологічного тренінгу
Authors: Перелигіна, Ліна Анатоліївна
Афанасьєва, Наталія Євгенівна
Issue Date: 2016
Abstract: Навчальний посібник містить у собі матеріали для вивчення теоретичних та практичних підходів до психологічного тренінгу, які існують у сучасній світовій психології, а також набір рекомендацій та вправ щодо керування тренінговою роботою. У навчальному посібнику представлено теоретичний аналіз форм та методів психокорекційної роботи, що має практичне значення для проведення тренінгів, з урахуванням конкретних умов та вимог групової ситуації. Ретельно розглянуто процедуру та організацію побудови психологічного тренінгу, засоби контролю групи, структуру тренінгових планів, вимоги до особистості тренера. Метою, яку ми переслідували при створенні даного посібника, є освоєння фахівцями з психології теоретичних та методологічних основ соціально-психологічного тренінгу, знайомство з загальними теоретичними основами групової психологічної роботи, а також з різними видами тренінгових груп, підходами до вирішення різноманітних практичних завдань тощо. Навчальний посібник побудований з урахуванням необхідності вирішення як загальноосвітніх, так і спеціальних професійних завдань. Він включає матеріал, що дозволяє отримати уявлення про загальні теоретичні положення соціально-психологічного тренінгу, а також про різні види групової психологічної роботи. У процесі підготовки психологам доцільно звертатися до навчальної, довідкової, наукової літератури, список якої приводиться у навчальному посібнику. Самостійна робота студентів розрахована на творчу роботу зі спеціальними текстами, уміння 3 орієнтуватися у літературі по темі, що вивчається, здатність виробляти своє відношення до аналізованого матеріалу. Цей навчальний посібник рекомендований для фахівців, студентів, слухачів вишів, які вивчають «Психотерапію», «Психокорекцію», «Психологічне консультування», «Основи соціально-психологічного тренінгу», а також для практичних психологів, що працюють у системі ДСНС України.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/4053
Appears in Collections:Кафедра психології діяльності в особливих умовах

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МСПТ навчальний посібник.pdfАфанасьєва Н.Є., Перелигіна Л.А Теоретико-методологічні основи соціально- психологічного тренінгу / Навчальний посібник2,22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.