Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/874
Title: ОСОБЛИВОСТІ ЧАСОВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ПСИХОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ОСОБИСТОСТІ
Authors: Ільїна, Юлія Юріївна
Кудрявцева, Наталія
Keywords: часова перспектива
цілі
базові переконання
особистість
психологічна безпека
Issue Date: 2016
Publisher: Збірка наукових праць ''Проблеми екстремальної та кризової психології ''
Series/Report no.: Вип. 19;
Abstract: Проведено теоретичний аналіз психологічної літератури з проблеми часової перспективи особистості, досліджено окремі наукові підходи до її розуміння. Ви- значено зовнішні та внутрішні чинники, під впливом яких змінюються характерис- тики часової перспективи особистості, акцентовано увагу на таких параметрах часо- вої перспективи як «осмисленість цілей» та «інтерес до життя». Розглянуто проблему вивчення поняття «психологічна безпека особистості», проаналізовано його особливості. Зазначено актуальність вивчення зв’язку часової перспективи з психологічною безпекою особистості з огляду на соціально-політичні події, досліджено питання взаємодії параметрів часової перспективи та психологічної безпеки особистості, наведено результати емпіричного дослідження, спрямова- ного на аналіз зазначеного взаємозв'язку
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/874
ISSN: УДК 159.9:159.94
Appears in Collections:Кафедра психології діяльності в особливих умовах

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Особливості часової перспективи.PDF410,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.