Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/8961
Title: УЗАГАЛЬНЕНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАДАЧІ ПОКРИТТЯ ОБЛАСТІ ІДЕНТИЧНИМИ КОЛАМИ ТА ЇЇ ОСНОВНІ РЕАЛІЗАЦІ
Authors: Антошкин, Алексей Анатольевич
Пакнкратов, Александр Викторович
Keywords: кругове покриття
критерій повноти
phi-функці
функції належності
математична модель
нелінійна оптимізація
Issue Date: Feb-2019
Publisher: Харківсьий національний університет Повітряних Cил імені Івана Кожедуба
Citation: Антошкін О.А., Панкратов О.В. Узагальнена математична модель задачі покриття області ідентичними колами та її основні реалізації// Системи обробки інформації. – 2019. Харків, ХУПС– № 1(156). – C. 44-49.
Abstract: Розглянуто задачу покриття довільної області ідентичними колами. На основі формалізації критеріїв повноти покриття побудовано узагальнену математичну модель задачі кругового покриття у вигляді задачі негладкої оптимізації. Область допустимих розв’язків задачі описано системою нерівностей, що виникає при запису функцій належності для формування умов покриття і додатковою системою нерівностей для врахування технологічних обмежень, що записується за допомогою phi-функцій. Негладкість моделі виникає внаслідок мінімаксного характеру деяких phi-функцій та функцій належності. Розроблено засоби генерації множини реалізацій узагальненої математичної моделі покриття для широкого класу прикладних задач. Запропоновано стратегію розв’язку виникаючих задач нелінійного програмування.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/8961
ISSN: 1681-7710
Appears in Collections:Кафедра автоматичних систем безпеки і інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СОІ 2019 Сборник моё.pdf1,2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.