Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9736
Title: Механізми державного управління гуманітарною сферою в Україні
Other Titles: Mechanisms of Public Administration in Humanitarian Sphere in Ukraine
Authors: Степанко, Олексій Вікторович
Keywords: гуманітарна сфера, гуманітарна політика, гуманітарний розвиток, система, суб’єкти, об’єкти управління, рівні державного управління, зміст, структура, механізми.
humanitarian sphere, humanitarian policy, tendencies of the humanitarian development, a system, subjects, objects of public administration, levels of public administration, an idea, a structure, mechanisms.
Issue Date: 2014
Publisher: Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр"
Citation: автореферат дисертації
Abstract: У дисертаційній роботі здійснено теоретичне обґрунтування і запропоновано практичні рекомендації з удосконалення механізмів державного управління гуманітарною сферою в Україні, узагальнено теоретичні засади державного управління цією сферою. Уточнено й науково обґрунтовано сутність понять «гуманітарна сфера» і «державне управління гуманітарною сферою», а також запропоновано підхід до визначення складових елементів гуманітарної сфери. У роботі доведено доцільність введення у практичну діяльність органів державної влади, які забезпечують функціонування й розвиток гуманітарної сфери, гуманітарної експертизи як механізму громадського контролю та технології сучасної комунікації, завдяки якій органи державної влади можуть вести безперервний фаховий діалог із представниками громадянського суспільства заради збереження людського потенціалу та злагодженого суспільного поступу. Теоретично обґрунтовано концептуальну модель державного управління розвитком гуманітарної сфери в Україні, що ґрунтується на підходах краудсорсингового моделювання. Визначено основні етапи запровадження цієї моделі, проходження яких дасть змогу, врахувавши зовнішні і внутрішні загрози та використовуючи нагромаджений інтелектуальний потенціал країни, окреслити орієнтири майбутнього для функціонування й розвитку гуманітарної сфери, які мають бути зафіксовані в основоположних документах, насамперед у концепції та стратегії розвитку.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9736
Appears in Collections:25.00.02 - механізми державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_Stepanko.pdf788,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.