Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9947
Title: Retrospective analysis of environmental education and education in Ukraine / Contemporary issues of sustainable development. Monograph. Opole
Authors: Юрченко, Любов Іванівна
Keywords: ретроспективний аналіз, екологічна освіта, виховання, екологічна свідомість
Issue Date: 2019
Publisher: The Academy of Management and Administration in Opole
Citation: The Academy of Management and Administration in Opole
Abstract: Не викликаю сумніву, що діювим засобом формуваннѐ екологічної культури ю екологічна освіта, екологічне вихованнѐ і екологічна діѐльність. Екологічну освіту можна вважати психолого-педагогічним процесом впливу на людину, метою якого є формування належного рівня екологічної свідомості, що в систематизованому виглѐді відображає різноманітні сторони єдності світу, закономірності діалектичної юдності суспільства та природи, певних знань та практичних навичок раціонального природокористуваннѐ.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9947
ISSN: ISBN 978 – 83 – 946765 – 7 – 5
Appears in Collections:Кафедра соціальних і гуманітарних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
розд мон. екол освіта.pdf453,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.